U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Geen campingdiensten op camping Noordduinen en aangepaste  zomeravondzang.

Wegens de uitbraak van het Covid-19 virus kunnen de twee Pinksterdiensten helaas niet doorgaan. Daarnaast zijn ook alle campingdiensten op camping de Noord-duinen geannuleerd.

Omdat we op camping de Noordduinen niet aan de Covid-19 richtlijnen van het RIVM kunnen voldoen is besloten om daar dit jaar geen Dabaristen te ontvangen en alle activiteiten inclusief de kerkdiensten te annuleren.

Er zullen in plaats daarvan vanuit de Hervormde Gemeente Katwijk aan zee camping pastors aanwezig zijn. Op dit moment werken wij hard om daarvoor een rooster te maken. Wij houden u op de hoogte. Op deze manier willen wij toch het evangelie dichtbij de campinggasten brengen.

Ook de zomeravondzang zal in verband met de uitbraak van het Covid-19 virus niet doorgaan in 2020. 

In plaats daarvan organiseren wij op de woensdagavond een uitzending met opnames welke in voorgaande jaren zijn gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de site van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee, blokje zomeravondzang.

Op camping de Zuidduinen kunnen wij wel aan de richtlijnen van het RIVM voldoen en daar zullen de diensten gelukkig doorgaan. Er is besloten om niet te zingen tijdens de diensten.

Dit jaar ook meedoen in een Team 

Wil je wat anders in de zomer, omgaan met kinderen en tieners. Wil jij hun vertellen over Jezus en in gesprek gaan tijdens sport en spel. Bekijk dan deze website of ga naar de Facebook pagina van Dabar Camping-werk Katwijk.

      Steun ons financieel

        Het evangelisatiewerk op de campings is         heel dankbaar werk omdat je het ware         geloof mag voorleven en vertellen aan de         campinggasten. Veel kinderen hebben nog         nooit van onze God gehoord en dat mogen         we niet zo laten.

        Wij hebben een Bijbelse opdracht gekregen         om te evangeliseren.

        Maar het evangeliseren is niet gratis. We         onderhouden drie gebouwen op de twee              campings, we kopen evangelisatie-         materiaal, er is een bijdrage naar IZB voor         de  Dabaristen en we zorgen dat de         Dabaristen zes weken kunnen eten en         drinken. In 2019 waren er 31 Dabaristen         actief in Katwijk. Dit zijn zomaar een         aantal kostenposten.

        De totale kosten voor het campingwerk in         2019 waren €8.269,60. In 2018 was         dat €9.154,13. 

        Ons werk is alleen mogelijk door giften.         Steun ons daarom en maak uw gift over         naar rekening: NL21-RAB0-0337-4211-61               tnv. Hervormde Gemeente Katwijk onder             vermelding van gift Dabar.

        Uw gift is aftrekbaar want de Hervormde         Gemeente Katwijk aan zee is een ANBI.

 

 

"Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht"  Ps 36:10

Zomeravondzang

De inleiding van de diensten word verzorgd door Dhr. E. Bergman.De inleiding van de diensten word verzorgd door Dhr. E. Bergman.De Zomeravondzang wordt in de zomer op woensdagavond gehouden in de oude kerk aan de Boulevard van Katwijk. Voor veel mensen is deze kerk bekend als 'de witte Kerk', alhoewel deze nu, na een renovatie, eerder cremè is. Vele koren en solisten hebben hun muzikale kunnen al ten gehore gebracht. De avonden beginnen om 20.00 u, voorzang om 19.45 u. en de kerkdeuren gaan 19.00 u. open. 

Geschiedenis Zomeravondzang

De zangavonden worden druk bezocht.De zangavonden worden druk bezocht.Voor de tweede wereld-oorlog werd er al op het strand gezongen, een soort strandevangelisatie, georganiseerd door de toenmalige predikant ds. Voorsteeg.

Dit is in 1968 weer op-gepakt door ds. van Rhoon, die in de jaren '60 predikant was in Katwijk.

Deze zangavonden werden op dinsdag gehouden rond de Oude Kerk. De ene week was er de medewerking van het Evangelisatiekoor en de andere week van het Gerefomeerd kerkkoor.

Doordat deze zangavonden buiten werden gehouden was men wel afhankelijk van droog weer. Daar het niet altijd droog was, heeft men later de stap gemaakt om deze avonden in de Oude Kerk te houden. Vanaf die tijd worden de zangavonden op woensdag gehouden. Het aantal bezoekers groeide toen van rond de 50 personen naar zo'n 200 personen. De jaren daarna groeide het aantal bezoekers gestaag, zo ook het aantal zangavonden. Waren het er eerst 8, nu zijn er 16 woensdagen waar tot lof van de Heer wordt gezongen.

Als je van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven Like en Volg ons dan op Facebook. Daar vindt u ook de meest recente foto's van het Dabar werk in Katwijk. 

Klik hier.